Karegori : Mineraller

 • All Post
 • Hammaddeler
 • Vitaminler
 • Mineraller
 • Besleme
 • Bakım
 • Kategorilenmemiş
Fosfor (P)

Vücutta bulunan fosforun % 80’i iskelette, % 20’si ise yumuşak dokularda özelliklede kaslarda bulunur. Fosforun hem organik hem de inorganik formları emilir özelliktedir. Çoğunlukla incebağırsağın üst bölümünden %70 oranla ortofosfat şeklinde emilir. Vücuttaki…

Kalsiyum (Ca)

Vücutta en çok bulunan mineral olup toplam vücut ağırlığının % 1-2’sini oluşturur.Vücuttaki toplam kalsiyumun % 99’u kemik ve dişlerde bulunur.Kalsiyum ve fosfor arasında sabit bir oran olup 2/1 şeklindedir.Kalsiyum, kemik dokusunda hidroksiapatit biçiminde…

Mangan (Mn)

Bağırsaklardan emilen miktarının çok az olması ile tanınan bir elementtir.Besinlerle alınan manganez ancak % 5 oranında bir emilime sahiptir.Gereksinilen miktarı hayvanların genetik yapılarına, rasyonda bulunan kalsiyum-fosfor miktarına ve protein kaynağına bağlı olarak çok…

Demir (Fe)

Emilim ince bağırsakların üst kısmında olup % 10 gibi az bir miktardadır. Demirin emilmesi intestinal mukozal sistem ile kontrol edilir ve ferritin şeklinden ferro haline dönüşerek emilir.Büyüme ve gebelik döneminde ihtiyaç artar ve…

Selenyum (Se)

Dokularda selenosistein ve selenomethionin olarak doku proteinlerine bağlanır.Daha sonra kükürtlü aminoasitlerin yerine geçer.Bu nedenle kükürtçe zengin, tüy, yapağı ve tırnak selenyum zehirlenmelerinde ilk etkilenen dokulardır. Fonksiyonları: ● Glutasyon peroksidaz enziminin aktivatörü olarak hücre…

İyot (I)

En önemli fonksiyonu metabolizmanın düzenlenmesinde temel bir role sahip olan troid hormonunun yapısına girmesidir.Troid bezinde troksin halinde bulunur.Troid bezinin yanısıra kıl, ovaryumlar, iskelet, kas, safra, pitüitary bezi ve tükrük bezlerinde iyot bulunur.İnce bağırsaklardan…

Kobalt (Co)

Rumen mikroorganizmaları kobaltı kullanarak vitamin B12 sentezlerler.Vitamin B12 yetmezliğini kobalt vermekle ortadan kaldırma olanağı yoktur. Yetersizliği: ● Hammaddelerdeki kobalt içeriği ile yetiştirildikleri toprağın kobalt içeriği arasında doğrudan bir bağlantı söz konusudur.Bitki örtüsünün kobalttan…

Magnezyum (Mg)

Magnezyumun ince bağırsaklardan % 30-50’si emilir. Magnezyumun emilimi kalsiyum, fosfor, oksalik asit, fitat ve uzun zincirli doymuş yağ asitlerinin varlığında düşer. Bu elementin emilmesini protein, laktoz, vitamin D, büyüme hormonu ve antibiyotikler arttırır.…

Bakır (Cu)

Çinko ve kadminyum, sülfidril gruplarına bağlanmak için bakır ile yarışır. Bu nedenle çinko ve kadminyum bakır absorbsiyonuna karşı antagonisttir.Bakır absorbsiyonu gençlerde yetişkinlerden fazladır. Fonksiyonları : ● Kana renk veren hemoglobin ve iskelet kaslarına…

Çinko (Zn)

Kanatlılar bitkilerdeki fitik asidin etkisiyle çinkodan daha az oranda yararlanabilirler. Rasyonda kalsiyum seviyesi yükseltiliyorsa çinko seviyesinide yükseltmek gerekir. Çinkonun emilmesi zayıf olup (%10) özellikle duedonumdan emilir.Çinkonun emilmesini oksalatlar, bakır ve yüksek selülozda etkiler.…

Hayvanbesleme.com

M.Celalettin Uysal

Veteriner Hekim & Blog Yazarı

Yem Hammaddeleri (Arpa, Mısır, Soya Küspesi, DDGS, Kepek,  ATK (Ayçiçek Küspesi), PTK (Pamuk Tohumu Küspesi), Çiğit (Pamuk Tohumu)ve Yem Katkıları Tedariği
0 531 949 13 73
celalettin@hayvanbesleme.com

En Son Konular

 • All Post
 • Hammaddeler
 • Vitaminler
 • Mineraller
 • Besleme
 • Bakım
 • Kategorilenmemiş

Hayvanbesleme.com

Yem Hammaddeleri ve Yem Katkılarında Güvenilir, Doğru Tedarik

Edit Template

Hakkında

Yem Hammaddeleri ve Yem Katkıları Tedariği

Son Eklenen Konular

 • All Post
 • Hammaddeler
 • Vitaminler
 • Mineraller
 • Besleme
 • Bakım
 • Kategorilenmemiş

AREL Vital Tarım Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hayvanbesleme.com – Yem Hammaddeleri ve Yem Katkıları Tedariği

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız

Sohbeti Başlat
Hammadde talepleriniz için...
Merhaba,
Hammadde talepleriniz için size yardımcı olabilirim.